Galwch ar eich cynrychiolwyr yn y Senedd i wrthwynebu'r rheoliadau PPN Newydd

Mis diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bwriad i ddynodi Cymru gyfan yn Barth Perygl Nitradau (NVZ) o Ebrill 1af eleni, gyda goblygiadau enfawr ar gyfer ffermwyr a busnesau amaethyddol ynghyd â'r gadwyn gyflenwi a'r economi wledig.

Ar sail y dystiolaeth, mae'n amlwg nad oes modd cyfiawnhau dull PPN Cymru-gyfan. Mae'r dystiolaeth y bydd dull PPN yn effeithiol hefyd yn annigonol. Yn hytrach na'r dull hwn, mae ffermwyr yn galw am system sydd yn seiliedig ar dystiolaeth, yn gymesur â'r risg, ac yn targedu yr ardaloedd lle mae angen gwella ansawdd dŵr.

Bydd rheoliadau PPN yn tanseilio a rhwystro amaeth yng Nghymru. Rydym yn annog ein cynrychiolwyr yn y Senedd i wrthwynebu'r rheoliadau hyn a chreu system sydd yn gwella'r amgylchedd tra'n galluogi ein diwydiant i barhau i gynhyrchu bwyd fforddiadwy o'r ansawdd uchaf mewn modd cynaliadwy.

Os fydd hyn yn effeithio ar fusnes eich fferm, yna sicrhewch bod eich llais i'w glywed gan ysgrifennu i'ch cynrychiolwyr yn y Senedd a'u hannog i bleidleisio yn erbyn y rheoliadau hyn pan ddaw'r  cynnig o flaen y Senedd ar y 3ydd o Fawrth.

 

Plis ychwanegwch eich manylion a cliciwch y botwm isod. Ar y dudalen nesaf fe welwch chi lythyr wedi’w lenwi i’ch cynrychiolwyr yn y Senedd, croeso i chi ei olygu fel y mynwch.